ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಶ್ರೀ. ಲಾಭೂ ರಾಮ್. ಐಪಿಎಸ್, ಸಿಒಪಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

9480802001

2233500

 

ಶ್ರೀ. ಸಾಹಿಲ್ ಬಾಗ್ಲಾ, ಐಪಿಎಸ್, ಡಿಸಿಪಿ (ಎಲ್ & ಒ), ಹು-ಧಾ

9480802005

2233501

 

ಡಾ|| ಗೋಪಾಲ ಎಂ. ಬ್ಯಾಕೋಡ ಡಿಸಿಪಿ (ಸಿ & ಟಿ), ಹು-ಧಾ

9480802003

2233502

 

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವಿ. ಯಾದವ್, ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಆರ್, ಹು-ಧಾ

9480802004

2233503

 

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಎಸಿಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802011

2233507

 

ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ ಮುಕ್ತೇದಾರ, ಎಸಿಪಿ, ಉತ್ತರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802012

2233505

 

ಶ್ರೀ. ತಾಯಪ್ಪ ಜಿ. ದೊಡ್ಡಮನಿ,  ಎಸಿಪಿ, ಸಂಚಾರ, ಹು-ಧಾ

9480802013

2233504

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಅನುಷಾ, ಎಸಿಪಿ ಧಾರವಾಡ

9480802014

2233506

 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಮ್. ಹುಲ್ಲಣ್ಣವರ, ಎಸಿಪಿ.  ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ, ಹು-ಧಾ 

9480802015

2233461

 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಸ್. ಚವ್ಹಾಣ, ಎಸಿಪಿ, ಎಫ್‌ಪಿಬಿ, ಹು-ಧಾ

9480800484

2233539

 

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಬಿ. ಬಳಗಾನೂರ, ಎಸಿಪಿ, ಶಹರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹು-ಧಾ

9513633666

2233421

 

 

 

 

 

ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ್ ಒನಕುದರಿ, ಪಿಐ, ಟೌನ್ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802021

2233540

 

ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಚವ್ಹಾಣ, ಪಿಐ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802024

2233541

 

ಶ್ರೀ. ಎ. ಎಂ. ಬನ್ನಿ, ಪಿಐ, ಕಸಬಾಪೇಟ ಪಿ.ಎಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802023

2233536

 

ಶ್ರೀ. ಜೋತಿಬಾ ನಿಕ್ಕಮ್, ಪಿಐ, ಘಂಟಿಕೇರಿ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802022

2233527

 

ಶ್ರೀ. ಶ್ಯಾಮರಾಜ ಸಜ್ಜನ,  ಪಿಐ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802025

2233526

 

 

 

 

 

ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಡಿ ಬಡೆಫಕ್ಕಿರಪ್ಪನವರ್, ಪಿಐ, ಉಪನಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802030

2233517

 

ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ ಹಂಚನಾಳ, ಪಿಐ, ಕೇಶವಾಪುರ ಪಿ.ಎಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802026

2233518

 

ಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತೇಶ  ಹೋಲಿ, ಪಿಐ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಿ.ಎಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802027

2233516

 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎ. ಜಾಧವ, ಪಿಐ, ಕಮರಿಪೇಟ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802028

2233519

 

ಶ್ರೀ.  ಜೆ. ಎಮ್. ಕಾಲಮಿರ್ಚಿ, ಪಿಐ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802047

2233525

 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಸ್.‌ ಮಂಟೂರ, ಪಿಐ, ಎಪಿಎಂಸಿ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802039

2233492

 

ಪಿಐ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802038

2233490

 

 

 

 

 

ಧಾರವಾಡ ಉಪವಿಭಾಗ.

ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಆರ್.‌ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಪಿಐ ಟೌನ್ ಪಿಎಸ್, ಧಾರವಾಡ

9480802032

2233512

 

ಶ್ರೀ, ರಮೇಶ ಎಸ್ ಹೂಗಾರ, ಪಿಐ, ಉಪನಗರ ಪಿಎಸ್, ಧಾರವಾಡ

9480802033

2233511

 

ಶ್ರೀ, ಬಾಳನಗೌಡ. ಎಸ್.‌ ಎಮ್, ಪಿಐ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಧಾರವಾಡ

9480802034

2233513

 

 

 

 

 

ಸಂಚಾರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಧಾರವಾಡ

ಶ್ರೀ.ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆರ್.‌ ದೊಡ್ಡಬಸ್ಸಪ್ಪನವರ, ಪಿಐ, ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802035

2233515

 

ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಕುಂಬಾರ, ಪಿಐ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802036

2233538

 

ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಸಿ. ಕಾಡದೇವರ, ಪಿಐ, ಪೂರ್ವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಿಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802040

2233543

 

ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ಎಸ್. ನಾಯ್ಕರ್, ಪಿಐ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಿಎಸ್, ಧಾರವಾಡ.

9480802037

2233542

 

 

 

 

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಧಾರವಾಡ ನಗರ (ವಿಶೇಷ ಠಾಣೆಗಳು)

ಶ್ರೀ.  ಎಂ. ಎಸ್. ಹೂಗಾರ, ಪಿಐ, ಸಿಇಎನ್‌ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆ,  ಹು-ಧಾ

9480802042

2233567

 

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಕಾಮನಬೈಲು, ಪಿಐ, ಮಹಿಳಾ, ಪಿಎಸ್, ಹುಧಾ.

9480802031

2233514

 

 

 

 

 

ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ :

ಶ್ರೀ. ಚನ್ನಕೇಶವ ಟಿಂಗರಿಕರ್. ಪಿಐ, ಸಿ.ಎಸ್.ಬಿ, ಹು-ಧಾ

9480802041

2233533

 

ಶ್ರೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಚ್.‌ ಹಳ್ಳುರ, ಪಿಐ, ಸಿಸಿಬಿ, ಹು-ಧಾ

9480802029

 

 

ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಚೌಗಲೆ, ಪಿಐ, ಸಿಸಿಬಿ, ಹುಧಾ

 

2233485

 

ಶ್ರೀ. ಅಲ್ತಾಫ್  ಮುಲ್ಲಾ , ಪಿಐ, ಸಿಸಿಬಿ, ಹು-ಧಾ

9986444128

2233485

 

ಶ್ರೀ. ಈರೇಶ. ಎಸ್. ನಾಯಕ, ಆರ್‌ಪಿಐ, ಸಿಎಆರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ

9480802045

2233524

 

ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ಭೋಜಪ್ಪಗೋಳ, ಆರ್‌ಪಿಐ, ಎಂಟಿಒ ಸಿಎಆರ್, ಹು-ಧಾ

9480802044

2233524

 

ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮರೋಲ್, ಆರ್‌ಪಿಐ ಸಿಎಆರ್, ಹು-ಧಾ

9900619201

2233523

 

 

 

 

 

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.‌ ಎ. ಹಳೇಮನಿ, ಎಡಿಪಿ, ಸಿಒಪಿ ಹು-ಧಾ

9900680768

2233545

 

 ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ. ಟಿ. ಪಿಐ (W) ಆಡ್ಮಿನ. ನಿಸ್ತಂತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ

9480800928

2233521

 

ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಾ ಚೋಪಡೆ. ಪಿಐ(W) ವರ್ಕಶಾಪ್.ನಿಸ್ತಂತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ

9986102989

 

 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ವಿ. ಕವಡಿಕೇರಿ, ಎಎಒ, ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9480802046

2233528

 

ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಒಪಿ, ಹುಧಾ.

08362233531

 

 

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗ, ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಹುಧಾ

08362233551

 

 

ಟಿಎಂಸಿ ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಹುಧಾ

08362233478

 

 

ವಿದೇಶಿ ವಿಭಾಗ ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಹುಧಾ

08362233471

 

 

ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗ ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಹುಧಾ

08362233460

 

 

ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಸಿಒಪಿ ಹುಧಾ

08362233535

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-04-2022 01:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080