ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರರು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರರು

ಅನಂ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಕಛೇರಿ/ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

ವರ್ಷ

1

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಾಥ ಜೋಷಿ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮೀಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ.

2012

2

ಶ್ರೀ. ಸಂಗಣ್ಣ ಬಿ. ತುಂಬಗಿ,  ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       

ನಗರ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ.

2012

3

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ. ಕೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ 1120

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ.

2012

4

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಪರಕಾಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಪಿಸಿ-2329

ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ

2012

5

ಶ್ರೀ. ಬಸನಗೌಡ ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಪೊಲೀಸ ಸಬ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ

ಕೇಶ್ವಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ

2013

6

ಶ್ರೀ. ಸೊಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಚಬ್ಬಿ, ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ

2014

7

ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ. ಡಿ. ಕೊಟಬಾಗಿ, ಸಿಪಿಸಿ 1900

ಸಿಸಿ ಆರ್ ಬಿ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ

2014

8

ಶ್ರೀ. ವಾಸುದೇವ ರಾಮಾ, ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು

ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಲ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ  ನಗರ

2015

9

ಶ್ರೀ. ಕೆರಬಸಪ್ಪ ನಾ ನೆಲಗುಡ್ಡ, ಸಿಎಚ್.ಸಿ 1291 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ

2015

10

ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ ಹಂಚಿನಾಳ, ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ         

ಅಶೋಕ ನಗರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ  ನಗರ

2016

11

ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಸಿಎಚ್.ಸಿ    

ಟೆಕನಿಕಲ್ ಶೆಲ್,  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ

2016

12

ಶ್ರೀ. ರಂಜಾನ ಸಾಬ ನದಾಫ್, ಎ.ಎಸ್.ಐ

ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ

2017

13

ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಡವಣಿ, ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ

ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ  ನಗರ

2018

14

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಕಮತಗಿ, ಪಿಐ

ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ  ನಗರ  2020

15

ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲ ಪಂಢರಿ ಸಿಪಿಸಿ-೨೩೪೬

ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ  ನಗರ 2020

 

 

 

 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರರು

ಅ ನಂ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ವರ್ಷ

ಸೇವೆ

1

ಶ್ರೀ. ಬಸಪ್ಪ ಕರಿಬಿಷ್ಟಿ, ಪೊಲೀಸ ಸಬ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ , ಕೇಶ್ವಾಪೂರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

1994

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

2

ಶ್ರೀ. ಬಿ ಬಿ ಪಾಟೀಲ,  ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ

1999

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

3

ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ, ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

2000

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

4

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವ್ಹಿ.ಗಗನ್ ದೀಪ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ

2003

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

5

ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಡಂಬಳ, ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

2003

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

6

ಶ್ರೀ. ಜೆ. ಜೈಪಾಲ, ಉಪ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ಘಟಕ, 

2004

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

7

ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಆರ್. ಚಂದಿರಾಮಸಿಂಗ, ಸಹಾಯಕ  ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ

2005

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

8

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ವಿ. ಗುಳೇದ, ಸಹಾಯಕ  ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ

2007

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

9

ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಸಹಾಯಕ  ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ        

 2011

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

10

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ಕ. ದೇಶಪಾಂಡೆ,  ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಸಬ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಸಿಸಿಆರ್ ಬಿ ವಿಭಾಗ ಸಿಓಪಿ ಕಚೇರಿ

2015

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

11

ಶ್ರೀ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಚ್. ರಾಣೆ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ

2016

ವಿಶೇಷ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

12

ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ, ಐಪಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ

2016

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

13

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಬಿ. ಚಬ್ಬಿ, ಸಹಾಯಕ  ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

2016

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

14

ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ಎಸ್. ಗುಲ್ಲಾರಿ, ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ  ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

2017

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

15

ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಬಿ. ಸಕ್ರಿ, ಸಹಾಯಕ  ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ

2018

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

16

ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಎನ್. ರುದ್ರಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ  ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ

2019

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

17

ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಎಮ್. ರಾಗಿ, ಸಹಾಯಕ  ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

2020

ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-04-2021 05:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080