ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಘಟಕ

ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರೋಡ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – 580025

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ : 0836 2233555

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : compolhdc@ksp.gov.in

 ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ನಂ: 9480802002

     

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

Official Mobile

Office No

E-mail

ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-02001

2233500

compolhdc@ksp.gov.in

ಉಪ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಾ ವ ಸು) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-02005

2233501

dcplawhdc@ksp.gov.in

ಉಪ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು (ಅ ವ ಸಂ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-02003

2233502

dcpcrimehdc@ksp.gov.in

ಉಪ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು (ನಗರ ಶಸಸ್ತ್ರ ಮಿಸಲು ಪಡೆ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-02004

2233503

dcpcarhdc@ksp.gov.in

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ

94808-02011

2233507

acpsouthhdc@ksp.gov.in

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ

94808-02012

2233505

acpnothhdc@ksp.gov.in

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಂಚಾರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-02013

2233504

acptraffichdc@ksp.gov.in

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು, ಧಾರವಾಡ ಉಪವಿಭಾಗ

94808-02014

2233506

acpdwdhdc@ksp.gov.in

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರ ಅಪರಾಧ ಉಪವಿಭಾಗ

94808-02029

   ccbhdc@ksp̤.gov̤.in

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ ವಿಭಾಗ

94808-02015

2233461

acpccrbhdc@ksp.gov.in

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಘಟಕ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-00484

2233539

fpuhdc@ksp.gov.in

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರು, ನಿಸ್ತಂತು ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-02002

2233521

ccrhub@ksp.gov.in

 

 

 

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ:

 

 

 

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02021

2233540

townhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02024

2233541

oldhublihdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ,ಕಸಬಾಪೇಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02023

2233536

kasabapethhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ,ಘಂಟಿಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02022

2233527

ghantikerihdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ,ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02025

2233526

bendigerihdc@ksp.gov.in

 

 

 

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ:

 

 

 

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02030

2233517

suburbanhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಕೇಶ್ವಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

94808-02026

2233518

keshwapurhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

94808-02027

2233516

vidyanagarhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಕಮರಿಪೇಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

94808-02028

2233519

kamaripethhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಗೊಕೂಲ ರೋಡ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

94808-02047

2233525

gokulroadhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

94808-02031

2233514

womenhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಎಪಿಎಂಸಿ ನವನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

94808-02039

2233492

apmcnavanagarhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

94808-02038

2233490

ashoknagarhdc@ksp.gov.in

 

 

 

 

ಧಾರವಾಡ ಉಪವಿಭಾಗ:

 

 

 

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02032

2233512

dwdtownhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಧಾರವಾಡ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02033

2233511

dwdsurhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಧಾರವಾಡ

94808-02034

2233513

vidyagirihdc@ksp.gov.in

 

 

 

 

ಸಂಚಾರ ಉಪವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

 

 

 

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02035

2233515

northtraffichdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02036

2233538

southtraffichdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02040

2233543

easttraffichdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಧಾರವಾಡ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02037

2233542

dwdtraffichdc@ksp.gov.in

 

 

 

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ

 

 

 

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ

94808-02042

2233567

cenhdc@ksp.gov.in

cybercrimehdc@ksp.gov.in

 

 

 

 

ಸಿಓಪಿ ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 

 

 

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಸಿ.ಎಸ್.ಬಿ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-02041

2233533

csbhdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರಪೊರ್ಟ

94808-02029

2233475

 

ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಸಿ.ಎ.ಆರ್

94808-02044

2233524

carhdc@ksp.gov.in

ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ಸಿ.ಎ.ಆರ್

94808-02045

2233523

mtcarhdc@ksp.gov.in

ಎ.ಡಿ.ಪಿ ಸಿ.ಓ.ಪಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

 

2233545

 

ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ, ನಿಸ್ತಂತು ಘಟಕ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-00928

2233521

ccrhub@ksp.gov.in

ಎ.ಎ.ಒ, ಸಿಓಪಿ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-02046

2233528

aaohdc@ksp.gov.in

ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸಿಒಪಿ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

0836-2233551

 

cchub@ksp.gov.in

ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಸಿಓಪಿ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

0836-2233478

 

tmchdc@ksp.gov.in

ಫಾರೆನ್ ವಿಭಾಗ, ಸಿಒಪಿ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

0836-2233471

 

frohdc@ksp.gov.in

ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ ವಿಭಾಗ, ಸಿಓಪಿ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

0836-2233460

 

passportcellhdc@ksp.gov.in

ಮೊಟಾರು ವಾಹನ ಕೌಂಟರ ವಿಭಾಗ, ಸಿಒಪಿ ಕಛೇರಿ

0836-2233473

 

mvvchdc@ksp.gov.in

ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಒಪಿ ಕಛೇರಿ

0836-2233535

 

specialmaghdc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ ಕ್ಯಾಂಟೀನ, ಸಿಎಆರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

0836-2233443

 

 

ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ

0836-2233555

 

ccrhub@ksp.gov.in

ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ

0836-2233521

 

ccrhub@ksp.gov.in

ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ

0836-2222603

 

ccrhub@ksp.gov.in

ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

0836-2233480

 

northtraffichdc@ksp.gov.in

ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಧಾರವಾಡ

0836-2233472

 

dwdtraffichdc@ksp.gov.in

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-08-2023 11:05 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080